Regulamin

VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego WroClavile 

Załącznik nr 1

Karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 2

Wpisowe dla krajów o obniżonym PKB

Załącznik nr 3

Przykładowy repertuar

Załącznik nr 4

Warunki techniczne nagrań video