Regulamin

V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego WroClavile 

Załącznik nr 1

Karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 2

Wpisowe dla krajów o obniżonym PKB

Załącznik nr 3

Przykładowy repertuar

© 2019 by MusiLingua.