Międzynarodowy

Konkurs Pianistyczny

WroClavile

dla Pianistów Amatorów 

 

AKTUALNOŚCI

 

Drodzy Pianiści,

Serdecznie zapraszamy do udziału w eliminacjach do VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego WroClavile. Ze względu na trudności związane z uzyskaniem pozwolenia na organizację imprez kulturalnych w poszczególnych krajach europejskich w tym niełatwym czasie, moment rozpoczęcia naborów musieliśmy przesunąć o około dwa tygodnie. W tym czasie pracowaliśmy także nad nowym regulaminem, który by objął problemy organizacyjne związane ze stanem epidemii panującym w świecie.

 

Mimo wszelkich trudności, zdecydowaliśmy się odważnie podjąć starania, aby zorganizować eliminacje konkursu w formie tradycyjnej (na żywo) także w tym roku, tak aby Konkurs WroClavile nieprzerwanie dbał o żywe relacje między pianistami i ludźmi kochającymi muzykę i piękno.

 

Tegoroczne eliminacje do Konkursu zaplanowaliśmy w pięciu ośrodkach europejskich: w Warszawie, we Wrocławiu, w Sztokholmie, w Erkelenz i w Brukseli. Wszędzie będziemy dbali o bezpieczeństwo uczestników i działali zgodnie z wytycznymi rządu danego kraju. Organizacja ostatniego finału Konkursu pokazała z jaką dbałością i rozwagą podchodzimy do bezpieczeństwa wszystkich uczestników Konkursu.

 

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy informacje na temat sytuacji epidemicznej w Europie i związanych z tym regulacji, tak byśmy około połowy października 2020 roku mogli podjąć ostateczną decyzję co do formy przeprowadzenia eliminacji do VI Konkursu WroClavile. W sytuacji, gdy organizacja eliminacji w formie bezpośrednich przesłuchań nie będzie możliwa w poszczególnych krajach, zdecydujemy o przeprowadzeniu eliminacji na podstawie nadesłanych nam nagrań audiowizualnych. O szczegółach technicznych oraz terminie nadsyłania nagrań poinformujemy w osobnym komunikacie, jeśli taka sytuacja nastąpi. Czas na nagranie od momentu ogłoszenia zmiany co do formy eliminacji nie będzie krótszy niż 45 dni, tak aby każdy miał wystarczająco dużo czasu na przygotowanie nagrania.

Zapraszamy do zapoznania się z tegorocznym regulaminem i czekamy na Wasze zgłoszenia do 31 października 2020 roku!

Tak jak w ubiegłym roku, zgłoszenia można dokonać zarówno poprzez formularz internetowy dostępny w zakładce Zgłoszenia, jak również poprzez wysłanie pocztą elektroniczną zeskanowanej karty zgłoszeniowej na nasz adres mailowy: info@wroclavile.com.

Serdecznie Was zapraszamy do udziału w dorocznym święcie piękna i muzyki fortepianowej, szczególnie w tym niełatwym dla nas wszystkich czasie.

Paweł Melka,

Dyrektor Konkursu WroClavile

 

Harmonogram przesłuchań

 

 

Wrocław - 14 listopada 2020

Wieliszew k/Warszawy - 21 listopada 2020

Erkelenz - 28 listopada 2020

Bruksela - 29 listopada 2020

Sztokholm - 6 grudnia 2020

Finał i Koncert Laureatów

 

Sobótka k/Wrocławia - 28-30 maja 2021

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Każdy, kto nie jest zawodowym pianistą (i nie uczy się, by nim zostać), a więc:

  • pianiści samoucy

  • pianiści uczący się gry na fortepianie u prywatnych nauczycieli

  • uczniowie i absolwenci ognisk muzycznych, domów i centrów kultury

  • uczniowie i absolwenci prywatnych szkół muzycznych nie posiadających uprawnień szkół państwowych

  • uczniowie i absolwenci państwowych szkół muzycznych uczący się gry na fortepianie w ramach przedmiotu fortepian obowiązkowy lub dodatkowy

  • uczniowie i studenci wydziałów rytmiki, teorii muzyki, kompozycji, dyrygentury, edukacji muzycznej, chóralistyki, muzyki kościelnej, lutnictwa, reżyserii dźwięku, wydziału wokalnego i studiów organistowskich, którzy nie ukończyli państwowej szkoły muzycznej II stopnia lub akademii muzycznej w klasie fortepianu

 

Jeśli nadal masz wątpliwości, czy możesz wziąć udział w Konkursie, skontaktuj się z nami!

REKOMENDACJE

“Wspaniały konkurs dla wszystkich, którzy nie grają zawodowo na fortepianie”

Centrum Artystyczne Muza-Art

"Zanurz się w barwnym świecie muzyki i podziel się z nami wachlarzem swoich emocji."

Dr hab. Julita Przybylska-Nowak

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Posłuchaj mnie!

Medley - Ludwig van Beethoven i Johann Sebastian Bach - Piotr Kordel
00:00 / 00:00

© 2020 by MusiLingua.