Formularz zgłoszeniowy
Miejsce Eliminacji

*Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator oświadcza, że nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państw trzecich. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Czas do zakończenia zgłoszeń i finalizacji wpłat

© 2020 by MusiLingua.