Zasady punktacji podczas prac Jury Konkursu:
Umiejętności techniczne - ukazują warsztat gry uczestnika (0-6 pkt.)
Płynność wykonania - ukazuje poziom opanowania problemów technicznych i muzycznych znajdujących się w utworze  (0-3 pkt.)
Umiejętność korzystania z elementów dzieła muzycznego: artykulacji, dynamiki, melodyki, rytmiki, harmoniki, kolorystyki i agogiki - ukazuje poziom opanowania przez uczestnika bogactwa środków wyrazu muzycznego i sposób ich wykorzystani(0-6 pkt.)
Stylowość interpretacji, artystyczne walory wykonania - ukazują osobiste zrozumienie utworu,  prawidłowość odczytania tekstu muzycznego i jego świadomy przekaz lub jego własną interpretację (0-6 pkt.)
Autoprezentacja - ukazuje piękno wykonania, elegancję stroju, opanowanie na scenie, ukłony oraz uśmiech. To, co powinno cechować każdego artystę (0-3 pkt.).
Maksymalnie można otrzymać 24 punkty.

© 2019 by MusiLingua.