Zasady punktacji podczas prac Jury Konkursu:
Płynność wykonania - ukazuje poziom opanowania technicznego utworu (sprawność manualna, właściwe ułożenie rąk i uderzenie, pedalizacja, adekwatność wyboru repertuaru do aktualnych umiejętności technicznych wykonawcy; opanowanie pamięciowe utworu - jak wykonawca radzi sobie z potknięciami i pomyłkami)  (0-5 pkt.)
Umiejętność korzystania z elementów dzieła muzycznego: artykulacji, dynamiki, melodyki, rytmiki, harmoniki, kolorystyki i agogiki - ukazuje poziom opanowania przez uczestnika bogactwa środków wyrazu muzycznego i sposób ich wykorzystania (0-10 pkt.)
Stylowość interpretacji, artystyczne walory wykonania - ukazują osobiste zrozumienie utworu,  prawidłowość odczytania tekstu muzycznego i jego świadomy przekaz lub jego własną interpretację (0-10 pkt.)
Autoprezentacja - ukazuje piękno wykonania, elegancję stroju, opanowanie na scenie, radzenie sobie z tremą ukłony oraz uśmiech. To, co powinno cechować każdego artystę (0-5 pkt.).
Maksymalnie uczestnik może otrzymać 30 punktów.